Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |KE TOAN TRUONG LAVIFOOD LONG AN

Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |KE TOAN TRUONG LAVIFOOD LONG AN|KE TOAN TRUONG LAVIFOOD LONG AN

image

Kế toán trưởng - Lavifood Long An

25/11/2019
25/11/2019
Long An

image

A / NHIỆM VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – QUẢN LÝ TÀI SẢN

1. Nghiên cứu xây dựng nội dung dự thảo trình lãnh đạo công ty ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý điều hành về lĩnh vực hoạt động tài chính, kế toán thống kê theo đúng luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật thuế, luật đầu tư… do nhà nước ban hành.

2. Kiến nghị với cơ quan thẩm quyền về vướng mắc chế độ chính sách trong lĩnh vực kế toán thống kê, thuế,…. xử lý các vấn đề vướng mắc khi tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách về quản lý tài chính của công ty.

3. Hướng dẫn thực hiện các chế độ, thể lệ quy định quản lý kinh tế. Bồi dưỡng nghiệp vụ và đề xuất tổ chức tham dự đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV làm công tác tài chính kế toán.

4. Quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả Bảo toàn và phát triển vốn công ty, đảm bảo an toàn tài sản công ty.

- Quản lý quỹ và tài sản công ty về mặt tài chính.

- Kiểm kê đột xuất hoặc định kỳ tiền, hàng, TSCĐ, Công nợ tại các bộ phận phân công quản lý trực tiếp tài sản công ty.

5. Xây dựng kế hoạch tài chính công ty và bảo vệ kế hoạch tài chính của công ty với Ban Tổng Giám Đốc: Đảm bảo cung cấp kịp thời tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh công ty.

6. Đề xuất và tổ chức triển khai kiểm soát thực hiện các kế hoạch tài chính đã được phê duyệt đến các bộ phận liên quan.

7. Nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư vốn, tổ chức và theo dõi, giám sát vốn đầu tư của công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác

- Huy động nguồn vốn thích hợp, sử dụng vốn hợp lý và tiết kiệm đảm bảo cho hoạt động SXKD thực hiện với hiệu quả cao.

- Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán nhằm tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu về quản trị và quyết định kinh tế, đầu tư tài chính của công ty

8. Tham gia xem xét thương thảo các hợp đồng kinh tế liên quan đến lĩnh vực giá cả, điều kiện thanh toán tài chính.

9. Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền công ty để trình HĐQT phê duyệt.

10. Chủ trì cùng với các phòng, ban, bộ phận liên quan tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế, đề xuất những biện pháp quản lý kinh tế-tài chính-thống kê, phân tích hiệu quả kinh tế việc góp vốn liên doanh liên kết trong nước, ngoài nước và hiệu quả quản lý vốn công ty.

11. Lập các báo cáo tham mưu và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cuả Tổng giám đốc và HĐQT.
 

B / NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

1. Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán về hoạt động SXKD của công ty theo đúng pháp lệnh chuẩn mực kế toán thống kê của nhà nước và công ty.

2. Quản lý tập trung thống nhất số liệu kế toán thống kê. Số liệu chính xác, kịp thời, nhanh chóng nhằm cung cấp thông tin cho HĐQT và Tổng giám đốc và cơ quan bên ngoài.

3. Kiểm tra thẩm định các báo cáo tài chính, kê khai quyết toán thuế định kỳ.

- Kiểm tra các khoản nợ theo chính sách bán hàng công ty, các khoản thu chi theo kế hoạch tài chính, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, người lao động:

- Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng tài chính không đúng mục đích.

4. Quản lý chung về nghiệp vụ kế toán.

5. Thực hiện các nhiện vụ khác theo yêu cầu HĐQT và Tổng giám đốc.

C/ YÊU CẦU NĂNG LỰC
1. Trình độ học vấn & Kinh nghiệm làm việc
- Nam, nữ tuổi từ 27 đến 45, có sức khỏe tốt, năng động, khả năng diễn đạt lưu loát
- Tốt nghiệp đại học ngành tài chính kế toán kinh tế: khoa tài chính, khoa kế toán, khoa kiểm toán.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý kế toán tài chính.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí KTT hoặc Kế toán tổng hợp

2. Trình độ ngoại ngữ & tin học
- Nói, viết tiếng Anh; 
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy vi tính ứng dụng cho văn bản, báo cáo, trình bày, lập kế hoạch

3. Kỹ năng
- Hoạch định và tổ chức 
- Kỹ năng quản lý và đào tạo
- Khả năng học hỏi không ngừng
- Khả năng truyền đạt bằng lời nói/ văn bản 
- Kỹ năng thuyết phục/ trình bày/ Đàm phán
- Khả năng giao tiếp hiệu quả 
- Năng lực trong tài chính
- Phân tích các cơ hội kinh doanh đầu tư tài chính
- Phân tích và giải quyết các vấn đề, xử lý các tình huống
- Quản lý thời gian 

 

Yêu cầu hồ sơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Nhân Sự - Công ty CP Lavifood

Địa chỉ: 261, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại:

Email: