Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |TUYEN DUNG

Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |TUYEN DUNG|TUYEN DUNG

image

Yêu cầu hồ sơ

thumbnail
15/11/2019
Quận Tân Bình
Chịu trách nhiệm tất cả các giao tiếp nội bộ và bên ngoài về mặt truyền thông thương hiệu, hình ảnh của của công ty Lavifood/Corporate Brand và các sản phẩm.
thumbnail
15/11/2019
Toàn quốc
Đạt được các mục tiêu về doanh số và sản lượng của tuyến bán hàng thông qua việc thực thi trên thị trường và chăm sóc khách hàng