image
Công nghệ đóng lon

Giới thiệu: Hệ thống đóng lon (dây chuyền can) được nhập khẩu. Sản phẩm nước ép sau khi pha trộn theo công thức phù hợp sẽ được xử lý và chiết trực tiếp vào lon ở nhiệt độ cao. Dây chuyền chiết có mức độ tư động hóa cao.

Ưu điểm:

  • Hiệu suất cao
  • Thời gian hoạt động liên tục (production cycle dài)
  • Tiết kiệm năng lượng

Công suất: 24.000 lon/giờ, tương đương 148.000.000 lon/năm.

Công nghệ đóng lon